Søk

lukkopp.no

Vi lager en plattform for at likesinnede skal komme i kontakt for å støtte hverandre og sammen arbeide for å oppheve koronarestriksjonene.

lukkopp.no

World Wide Rally For Freedom!
Storstilt internasjonal massemønstring mot Lockdown og restriksjoner 20. mars.

Tidenes største protest mot globalistveldet er under oppseiling. 

De vilkårlige restriksjonene har rammet mange økonomisk, psykologisk og sosialt. Det førte til at protestgløden har blusset opp med enkeltvise demonstrasjoner over hele verden, deriblant Europas storbyer som Berlin, Wien, London, klinke-klanke i København og sist men ikke minst, Stockholm. 

 20. mars er det igjen duket for demonstrasjoner og denne dagen vil det være en global samling i en størrelsesorden som vil gi globalistene hakeslepp og grunn til å skjelve. Denne gangen vil vi virkelig vise dem hvor mange vi er, som ikke svelger det mediapromoterte falske narrativet og vise at vi er villige til å kjempe for våre menneskerettigheter og ytringsfrihet.
Millioner vil samles kloden rundt for å ta avstand fra sosial distansering, medisinsk tyranni, undertrykkelse, fascisme og økonomisk grøftekjøring. 

Vil media gi spalteplass til å omtale verdens største frihetsbevegelse? 
Feige hovedstrømsmedia (MSM) har knapt omtalt disse frihetslengtende motkreftene mot Davos-klikkens «The Great Reset»-ballong som nå blåses opp. Stadig flere trekker ut i gatene og jo mindre MSM omtaler dette, jo mer vil MSM senere bli stemplet i rettsprotokollene og historiebøkene som «kjøpt og betalt» og en håndtlanger for den globale eliten. 

Medias fråtsing i myndighetenes koronaløgner har vært en kvalmende forestilling. Politikerne og myndigheter er blitt vår tids yppersteprester som bruker media som megafon for skremselspropaganda i et omfang som vi for ett år siden aldri ville trodd var mulig. 
Mange av oss sliter med fortvilelse, frykt, angst, skyldfølelse og depresjon, på et uvitenskapelig grunnlag. Det finnes ikke uavhengig, seriøs forsking som legitimerer tiltakene! Restriksjonene drives faktisk frem som en religion, basert på tro, indusert av en kontinuerlig og meget sterk skremselspropaganda. Slikt bekjempes lett med sannhet og empiriske forskningsresultater. Det er bare å få vekket mange nok fra dvalen og vise dem sannheten, så vinner vi lett.
Nå som skadevirkningene av restriksjonene blir mer og mer synlige, må media være med å stikke nåler i ballongen til den sprekker. Vi ser nå med glede at media i Norge tillater fler og fler kritiske røster å slippe til. Så en positiv utvikling er i gang. Ballongen av frykt som myndighetene har bygd opp, tåler nemlig ikke mange stikkene før den eksploderer!

Bli med på den norske protestdugnaden og sett Norge på det globale protestkartet! 
Dette er også en gylden sjanse for å lage lokale markeringer Norge rundt. Det kan være stand, utdeling av flyers eller gjerne regulære demonstrasjoner. I den forbindelse trengs det kontaktpersoner lokalt som kan videreformidle informasjon til interesserte som ønsker å komme sammen og planlegge dette og fler arrangement i fremtiden.

Nettstedet lukkopp.no tar imot henvendelse dersom du ønsker å være kontaktperson for ditt område. lukkopp.no oppretter en hjemmeside og diskusjonsforum for ditt område og legger ut din mailadresse så andre i samme område kan kontakte deg. lukkopp.no gir deg gjerne en lukkopp.no epostadresse om du ønsker det. Deretter kan du sette de du får kontakt med i kontakt med hverandre og på den måten bidra til å utvikle et miljø for motstand i ditt område. Så kun teamet på lukkopp.no trenger din direkte kontaktinformasjon. Vi tilbyr naturligvis også mulighet for mer engasjement, let på nettstedet vårt, så finner du mer informasjon. 

Demonstrasjoner er allerede varslet i mer enn 40 land og flere kommer til. Millioner vil samles og dette kan bli en folkefest for frihet, samhold og solidaritet! Uteliv, kultur, idrett, næringsliv. Ja alle, både store og små trenger denne støtten nå. Kjærkomment er det og det kan bli et lys i tunnelen for mange. lukkopp.no har valgt sitt navn fordi landet må åpnes opp og fordi dette bare kan skje om langt flere av oss lukker opp sinnet for samarbeid om å verne om felles rettigheter. Lukker vi opp vårt sinn så vil også vårt land lukkes opp!

Denne filmen er fra England. Selv om det ikke er så ille i Norge akkurat nå, viser den klart hva som skjer der og hvor langt globalistene er villige til å gå. Dette viser hvorfor det er så utrolig viktig at vi protesterer nå! Der England er nå, ønsker vi jo ALDRI å komme i nærheten av. Send derfor en klar beskjed til våre politikere og bli med og protester NÅ!
Koronasituasjonen er utvilsomt en samordnet aksjon fra eliten mot hele verdens befolkning. Derfor er dette like aktuelt for oss i Norge, som noe annet sted!lukkopp.no

LUKK OPP NÅ!

Slik at vi kan være sammen igjen. 
Slik at barna kan leke og gå på skolen igjen. 
Slik at bedriftene overlever og vi beholder jobbene våre. 
Slik at vi kan dra på trening og ta en øl... I sammen
Slik at barnas fritidsaktiviteter holdes oppe. 
Slik at vi kan gå på konserter og teater. 
Slik at vi kan stå i polkø tett etter hverandre, uten å være redde. 
Slik at vi kan være gærne og ha det gøy, i sammen! 
Slik at vi kan få tilbake en god psykisk og fysisk helse. 
Slik at vi kan dra sammen på shopping, også til Sverige! 
Slik at vi kan få tilbake demokratiet. 
Slik at vi kan få tilbake ytringsfriheten. 
Slik at vi kan krysse kommunegrenser, landegrenser og kysse og klemme dem vi vil som FRIE mennesker!


Wikipedia sier følgende om skremselspropaganda, som regjeringen og helsemyndighetene har så rikelig overøst oss med hver eneste dag siden koronasituasjonen oppsto: 

 "Fearmongering is a form of manipulation which causes fear by using exaggerated rumors of impending danger

"Fearmongering can have strong psychological effects, which may be intended or unintended. One hypothesized effect is "mean world syndrome", where people perceive the world as more dangerous than it is. Fearmongering can make people fear the wrong things and use an excessive amount of resources to avoid rare and unlikely dangers, while more probable dangers are ignored. 
 Collective fear is likely to produce an authoritarian mentality, desire for a strong leader, strict discipline, punitiveness, intolerance, xenophobia, and less democracy, according to regality theory. Historically, this effect has been exploited by political entrepreneurs in many countries for purposes such as increasing support for an authoritarian government, avoiding democratization, or preparing the population for war.

Skremselspropagandaen er altså løgn og manipulasjon. 
Sammenligner man antall døde med den voldsomme frykten de legger opp til at man skal ha for å være politisk korrekt, er det jo helt klart at de bruker "exaggerated roumors of impending danger". 
Tenk å skremme folk med at de vil drepe sin bestemor om de ikke adlyder? 

En ting er sikkert, det er at en statsledelse som tyr til slike midler mot sin befolkning, har ikke gode hensikter. 

Skremselspropaganda kan også brukes til å avlede oppmerksomhet fra andre saker. Gjerne saker som det aldri hadde vært mulig å få befolkningen med på i en normal situasjon. 
En reell pandemi kunne vært håndtert med helt åpne kort, basert på vitenskap og fakta. Da ville kun en berettiget og godt begrunnet frykt oppstått i befolkningen og kun fornuftige tiltak hadde blitt iverksatt. 
Kun de som har uærlige hensikter og en forutbestemt agenda å oppnå, trenger å kansellere, sensurere, nedverdige og undertrykke de som har meninger som bestrider propagandaen og søker å finne en evt. skjult agenda. 
Man må også huske at denne fremgangsmåten fremstår som en samordnet aksjon over hele verden.


Denne siden er ment som et verktøy for å hjelpe de som tviler på om statens behandling av koronasituasjonen er riktig. Er du en ildsjel, kan du lage flyers og dele ut i området ditt eller bare snakke med folk. Hos lukkopp.no får du en hjemmeside og diskusjonsforum, både felles og til ditt område. Du definerer selv hvilket område du ønsker å jobbe i mot, det kan være alt fra borettslaget eller gata, til tettstedet, bydelen eller kommunen.
Du kan også gjerne bidra med gode innlegg til bloggen. 
Her kan likesinnede snakke sammen, uten frykt for dømmende skrekkslagne. Det kan avtales møter, gågrupper, demonstrasjoner og alt dere kan finne på for å motvirke restriksjonene, eller bare for å få en bedre koronatid. 
Ta initiativ!

Denne siden er også ment for de som ønsker å jobbe mer aktivt med å motarbeide restriksjonene. Her kan alt diskuteres uten frykt for sensur. Diskusjonsforumet har mulighet for personlige meldinger, som ikke engang admin har tilgang til. Vi håper dere er med og deler viktig informasjon om alt som skjer i forumene, skriver blogginnlegg og får nytte av tilbudene vi gir.

lukkopp.no er en ekte dugnad! Til gode for FOLKET!


Hver lørdag er det demonstrasjon utenfor Stortinget kl. 14!

Der vil du alltid treffe folk fra lukkopp.no. Det er utrolig viktig at vi holder trykket oppe og viser klart og tydelig hva vi mener om politikernes behandling av koronasituasjonen.
Du får høre mange fine apeller, ofte er det musikk. 
Noe av det vi setter mest pris på, er samvær med likesinnede uten munnbleier og håndsprit. Samvær med mennesker som sloss for en felles sak. Klemmer fra mennesker vi har blitt kjent med og å være sammen med mennesker som ikke er styrt av frykt!

Slik ser det gjerne ut på demonstrasjon. Vel Møtt!


Foreningen for Fritt Vaksinevalg har en SPLEIS til inntekt for at Advokat Erlend Efskind skal saksøke staten for å stoppe innføring av vaksinepass og krav om vaksinasjon. Erlend viser klart sitt engasjement i apellen over. 
Vær med å støtt saken NÅ!


Bidra også til SPLEISen til www.stoplockdown.no. De søker å løse problemet ved hjelp av rettssystemet. Dette er en veldig viktig sak å utforske, da så mye av det regjeringen gjør er rett og slett ulovlig. Ikke bare i forhold til grunnloven, men også Menneskerettighetene og Barnekonvensjonen.Pål Steigans apell fra desember


Margrethe Salvesens apell fra den 28.11


Roger Hegerlands apell fra den 13.2


lukkopp.no hjelper likesinnede å knytte og opprettholde kontakt. 
Her blir det INGEN sensur!

Vi vil ha en slutt på samfunnets feilreaksjoner mot koronaviruset