Søk

lukkopp.no

Vi lager en plattform for at likesinnede skal komme i kontakt for å støtte hverandre og sammen arbeide for å oppheve koronarestriksjonene.

lukkopp.no

LUKK OPP NÅ!

Slik at vi kan være sammen igjen. 
Slik at barna kan leke og gå på skolen igjen. 
Slik at bedriftene overlever og vi beholder jobbene våre. 
Slik at vi kan dra på trening og ta en øl... I sammen
Slik at barnas fritidsaktiviteter holdes oppe. 
Slik at vi kan gå på konserter og teater. 
Slik at vi kan stå i polkø tett etter hverandre, uten å være redde. 
Slik at vi kan være gærne og ha det gøy, i sammen! 
Slik at vi kan få tilbake en god psykisk og fysisk helse. 
Slik at vi kan dra sammen på shopping, også til Sverige! 
Slik at vi kan få tilbake demokratiet. 
Slik at vi kan få tilbake ytringsfriheten. 
Slik at vi kan krysse kommunegrenser, landegrenser og kysse og klemme dem vi vil som FRIE mennesker!


Wikipedia sier følgende om skremselspropaganda, som regjeringen og helsemyndighetene har så rikelig overøst oss med hver eneste dag siden koronasituasjonen oppsto: 

 "Fearmongering is a form of manipulation which causes fear by using exaggerated rumors of impending danger

"Fearmongering can have strong psychological effects, which may be intended or unintended. One hypothesized effect is "mean world syndrome", where people perceive the world as more dangerous than it is. Fearmongering can make people fear the wrong things and use an excessive amount of resources to avoid rare and unlikely dangers, while more probable dangers are ignored. 
 Collective fear is likely to produce an authoritarian mentality, desire for a strong leader, strict discipline, punitiveness, intolerance, xenophobia, and less democracy, according to regality theory. Historically, this effect has been exploited by political entrepreneurs in many countries for purposes such as increasing support for an authoritarian government, avoiding democratization, or preparing the population for war.

Skremselspropagandaen er altså løgn og manipulasjon. 
Sammenligner man antall døde med den voldsomme frykten de legger opp til at man skal ha for å være politisk korrekt, er det jo helt klart at de bruker "exaggerated roumors of impending danger". 
Tenk å skremme folk med at de vil drepe sin bestemor om de ikke adlyder? 

En ting er sikkert, det er at en statsledelse som tyr til slike midler mot sin befolkning, har ikke gode hensikter. 

Skremselspropaganda kan også brukes til å avlede oppmerksomhet fra andre saker. Gjerne saker som det aldri hadde vært mulig å få befolkningen med på i en normal situasjon. 
En reell pandemi kunne vært håndtert med helt åpne kort, basert på vitenskap og fakta. Da ville kun en berettiget og godt begrunnet frykt oppstått i befolkningen og kun fornuftige tiltak hadde blitt iverksatt. 
Kun de som har uærlige hensikter og en forutbestemt agenda å oppnå, trenger å kansellere, sensurere, nedverdige og undertrykke de som har meninger som bestrider propagandaen og søker å finne en evt. skjult agenda. 
Man må også huske at denne fremgangsmåten fremstår som en samordnet aksjon over hele verden.


Denne siden er ment som et verktøy for å hjelpe de som tviler på om statens behandling av koronasituasjonen er riktig. Er du en ildsjel, kan du lage flyers og dele ut i området ditt eller bare snakke med folk. Hos lukkopp.no får du en hjemmeside og diskusjonsforum, både felles og til ditt område. Du definerer selv hvilket område du ønsker å jobbe i mot, det kan være alt fra borettslaget eller gata, til tettstedet, bydelen eller kommunen.
Du kan også gjerne bidra med gode innlegg til bloggen. 
Her kan likesinnede snakke sammen, uten frykt for dømmende skrekkslagne. Det kan avtales møter, gågrupper, demonstrasjoner og alt dere kan finne på for å motvirke restriksjonene, eller bare for å få en bedre koronatid. 
Ta initiativ!

Denne siden er også ment for de som ønsker å jobbe mer aktivt med å motarbeide restriksjonene. Her kan alt diskuteres uten frykt for sensur. Diskusjonsforumet har mulighet for personlige meldinger, som ikke engang admin har tilgang til. Vi håper dere er med og deler viktig informasjon om alt som skjer i forumene, skriver blogginnlegg og får nytte av tilbudene vi gir.

lukkopp.no er en ekte dugnad! Til gode for FOLKET!


Hver lørdag er det demonstrasjon utenfor Stortinget!

Der vil du alltid treffe folk fra lukkopp.no. Det er utrolig viktig at vi holder trykket oppe og viser klart og tydelig hva vi mener om politikernes behandling av koronasituasjonen.
Du får høre mange fine apeller, ofte er det musikk. 
Noe av det vi setter mest pris på, er samvær med likesinnede uten munnbleier og håndsprit. Samvær med mennesker som sloss for en felles sak. Klemmer fra mennesker vi har blitt kjent med og å være sammen med mennesker som ikke er styrt av frykt!

Slik ser det gjerne ut på demonstrasjon. Vel Møtt!


Foreningen for Fritt Vaksinevalg har en SPLEIS til inntekt for at Advokat Erlend Efskind skal saksøke staten for å stoppe innføring av vaksinepass og krav om vaksinasjon. Erlend viser klart sitt engasjement i apellen over. 
Vær med å støtt saken NÅ!


Bidra også til SPLEISen til www.stoplockdown.no. De søker å løse problemet ved hjelp av rettssystemet. Dette er en veldig viktig sak å utforske, da så mye av det regjeringen gjør er rett og slett ulovlig. Ikke bare i forhold til grunnloven, men også Menneskerettighetene og Barnekonvensjonen.

John Holdens apell den 10. april 2021Pål Steigans apell fra desember


Margrethe Salvesens apell fra den 28.11


Roger Hegerlands apell fra den 13.2


lukkopp.no hjelper likesinnede å knytte og opprettholde kontakt. 
Her blir det INGEN sensur!

Vi vil ha en slutt på samfunnets feilreaksjoner mot koronaviruset